آموزش نصب wordpress sage

۱- goto theme folder
۲- install composer and run command
composer create-project roots/sage
۳- cd sage
۴-yarn install
۵-remove eslint in file assets\build\webpack.config.js

new StyleLintPlugin({

failOnError: !config.enabled.watcher,
syntax: ‘scss’
}),

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *