CREATE TABLE `order` (CREATE TABLE `order` (  `id` int(11) NOT NULL,  `price` int(11) NOT NULL,  `datee` date DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  INSERT INTO `order` (`id`, `price` , `datee`) VALUES(3,  ۲۰۰ ,’۲۰۱۷-۱۰-۱۰′),(۴,  ۲۰۰,’۲۰۱۷-۱۰-۱۵′),(۵,  ۱۰۰,’۲۰۱۷-۱۰-۱۰′),(۶,  ۶۰۰,’۲۰۱۷-۱۰-۱۰′); ——— SELECT a.* FROM `order` a INNER JOIN ( SELECT MAX( price) AS maxx FROM …

کلید های خارجی کمک زیادی به مدیریت داده در دیتابیس میکند یکی از کاربردهای ان حذف رکوردهای کلید شده است/ فرض کنید جدول با نام table1 داریم و یک ستون با نام key_cloumn دارد. میخوایم به جدول table2 و ستون id  لینک ایجاد کنیم به صورتی که با حذف id در table 2 …

Join یکی از دستوارت مهم در mysql است با استفاده از این دستور میتوان موارد مغاییر و نامغاییر دو جدول را بررسی کرد . با توجه به جداول فوق دستور زیر نتیجه برابر خواهد شد هنگامی که شما select from را یک جدول تعیین میکنید معیار انتخاب آن میشود یعنی …

گاهی اوقات ساختار دیتابیس باید بصورتی باشد که یک سری اطلاعات در ۲ یا چند جدول ذخیره شده و حالا میخواهیم گزارشی از یک عبارت بگیرم . به نظر من یکی از کاربردهای این دستور در جستجو در جدول های آرشیو است . دستور فوق شما عبارت vahid را در ۲ جدول …

Select min Rows in mysql Group by userid سلام . روز بخیر. فرض کنید هر مشتری مبالغ مختلفی خرید داشته است در دیتابیس userid را به همراه مبالغ مختلف خرید او ذخیره کرده ایم حالا میخواهیم کمترین خرید هر مشتری را بدست آوریم حالا فرض کنید کاربر شماره ۱ و …

سلام ، مدتیه که برای اجرای پروژه ای تجزیه و تحلیل دیتا شدیدا به query های پیچیده mysql  احتیاج داشتم . یکی از کاربردی ترین بخش ها موضوع subquery است که در مثال زیر نتیجه هر ۲ query زیر یکسان است یک نکته که در مورد subquery وجود دارد این …