مشکل در import Trigger ها در mysql

در صورتی که دیتابیس حاوی trigger باشد و در محیط mysql workbench از آن export گرفته شود با خطای زیر مواجه میشود

ERROR 1227 (42000) at line 374: Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation

برای حل این مشکل کافی است در کنار پوشه ای که فایل sql مورد نظر قرار دارد برنامه git bash را باز کنید و دستور زیر را اجرا کنید

sed ‘s/\sDEFINER=`[^`]*`@`[^`]*`//g’ -i oldfile.sql

https://stackoverflow.com/a/44015870/4406856

تجربه های بزرگ

سلام ، امروز بعد از ۵ ماه دارم نفس راحت میکشم ، این ۵ ماه من با کسی که کار میکردم به عنوان یک دوست بود اما الان شده یک دشمن خونی برای من .

دارم متوجه میشم که اگر آدم قدم های بزرگی را خیلی محکم و جدی برداره و تکیه به احساس در کار نتیجه ای جز شکست نداره.

یکی از چیزهایی که خیلی ریسک داره اینه کسی که داره برای یک پروژه طراحی سایت نظر میده خودش آویزون یکی دیگه است ، و اگر اون نفر بالایی