1. قبل از همه دستورات نصب مطابق install را انجام دهید
  2. یک پروژه جدید ایجاد کنید

tns create HelloWorld –template tns-template-blank

 Cd helloworld

tns run android –emulator

در صورتی که همه پیش نیاز ها به درستی انجام شده باشد میتوانید  در مراحل نصب روش های مختلفی مانند background sync  و… دارد شما manual config  را انتخاب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.