برای تبدیل نسخه به production دستور زیر را اجرا کنید

 

php app/console cache:clear --env=prod --no-debug
php app/console assets:install web_directory
php app/console assetic:dump web_directory

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.