نصب Starter Templete Sage وردپرس در چند قدم

۱- goto theme folder

۲- install composer and run command

composer create-project roots/sage

۳- cd sage

۴-yarn install

۵-remove eslint in file assets\build\webpack.config.js

new StyleLintPlugin({

failOnError: !config.enabled.watcher,

syntax: ‘scss’

}),

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *