توقف فعالیت سایت الکسا

/ | Leave a Comment

Alexa.com را در ۱ می ۲۰۲۲ بازنشسته خواهیم کرد بیست و پنج سال پیش، اینترنت الکسا را ​​تأسیس کردیم. پس از دو دهه کمک به شما برای یافتن، دستیابی و تبدیل مخاطبان دیجیتالی خود، تصمیم دشواری گرفتیم که Alexa.com را در ۱ مه ۲۰۲۲ بازنشسته کنیم. از اینکه ما را منبع اصلی خود برای تحقیق […]

Read more »
To top