روش توسعه فروشگاه وردپرسی

طبق مراحل زیر 1- دانلود قالب storefront 2- دانلود قالب tailpress جهت استفاده به صورت child theme 3- دانلود قالب storefornt-child-theme و درج style.css آن در tailpress و درج تکه کد داخل function در قالب tailpressجهت فعال شدن سیستم child theme (توجه : این بخش صرفا جهت برداشتن تکه کدها می باشد ودر وردپرس نصب […]