نویسنده: مدیر خرداد ۱۰, ۱۴۰۲
سایزهای استاندارد در bootstrap 5

کلیه کلاس های margin و padding در bootstrap 5 بر اساس rem تقسیم بندی میشوند به طور مثال rem padding و margin 0.25 m-1 , p-1 0.5 […]

ادامه مطالب
...
نویسنده: مدیر آبان ۴, ۱۴۰۱
جدول ریسپانسیو در bootstrap

با توجه به جدول فوق میتوان تکه کد class مربوط به هر سایز را کنترل کرد

ادامه مطالب
...
نویسنده: مدیر مرداد ۲۱, ۱۳۹۸
استفاده از flex در bootstrap 4

منبع

ادامه مطالب