نصب سورس گاردین در centos 7 و دایرکت ادمین

mkdir /usr/src/loader
cd /usr/src/loader

wget https://www.sourceguardian.com/loaders/download/loaders.linux-x86_64.tar.gz

tar xzf loaders.linux-x86_64.tar.gz

جهت نصب باید نسخه مورد نظر را به مسیر extention کپی کنید

cp ixed.7.3.lin /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20181012

پیدا کردن مسیر extention

/usr/local/php73/lib/php/extensions/

با زدن ls میتوان پوشه هایی با نام هایی شبیه به no-debug-non-zts-20181012 ببینید

لازم است ixed.7.3.lin را به مسیر زیر کپی کنید

cp ixed.7.3.lin /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20181012

سپس دز php.ini مقدار extension=ixed.7.3.lin اضافه شود

لازم است که در php.ini مطابق هر نسخه extention نصب شده اضافه گردد

جهت پیدا کردن فایل php.ini

php -i | grep php.ini

در آخر باید http را ریست کنید

sudo systemctl restart httpd.service