توسعه دهنده نرم افزار

نصب MailHog جهت تست ایمیل در لاراول

برای این کار باید docker compose را نصب کرده باشید یک دایرکتوری با نام docker-workspace میسازیم سپس به آن دایرکتوری وارد میشویم و فایل docker-compose.yml را ایجاد میکنیم و دستور زیر را در آن وارد میکنیم در نهایت با وارد کردن دستور نصب انجام میشود جهت مشاهده mailHog وارد آدرس http://localhost:8100 شوید در لاراول فایل […]

دستورات import و export دیتابیس mysql در محیط داکر docker

برای گرفت export از دیتابیس دستور زیر را اجرا نمایید docker-test-db-1 همان container name است که با دستور docker ps بدست می آید laravel نام دیتابیسی است که باید export گرفته شود dump000916-3.sql نام فایلی است که export گرفته میشود جهت ورود اطلاعات به دیتابیس import از دستور زیر docker-test-db-1 همان container name است که […]