توسعه دهنده نرم افزار

ارسال package public در npm

ابتدا در سایت npmjs.com عضو شوید سپس در سیستم خود پروژه را که ایجاد کرده اید را روی صفحه github خود ارسال کنید بعد با دستور npm init –scope=@vahidalvandi اسکوپ را تعریف کنید بعد جهت ارسال به npm دستور npm publish –access public را ارسال کنید