جمع زدن یک ستون با join دو جدول در mysql

/ | Leave a Comment

هنگامی که دو جدول دارید و میخواهید بعد از ایجاد join میان آن دو از جدول اول یک مقدار را sum کنید می بینید که عدد اشتباه است این مشکل زمانی دیده میشود که جدول دوم دارای بیش از یک رکورد معادل رکورد در جدول اول باشد . برای حل این مشکل با تکه کد […]

Read more »

روش ورود اطلاعات CSV به mysql

/ | Leave a Comment

رای ورود اطلاعات به mysql میتوان با روش csv اقدام کرد برای این کار فایل اکسل خود را در google sheet باز کنید و بعد اتمام کار از ان خروحی csv comma seperated بگیرد سپس با ورود به جدول مورد نظر در mysql روی دکمه import کلیک کنید و در پایین در بخش Column names […]

Read more »

سریع روش دریافت بزرگترین تاریخ یک کاربر در mysql

/ | Leave a Comment

روش دوم با استفاده از join روش سوم

Read more »

افزودن کلید index به یک ستون در mysql

| Leave a Comment

برای اینکه سرعت query ها بالاتر برود لازم است که هر آنچه که قرار است در where – order by – group by – join استفاده شود را کلید قرار دهید . اما یک نکته در مورد کلید ها وجود دارد اگر کلید از نوع primary باشد امکان تکرار آن در یک جدول نیست اما […]

Read more »

join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

/ | Leave a Comment

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد Positions Table و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است Notes Table میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

Read more »

Cross Join در mysql

/ | Leave a Comment

دو کد زیر خروجی یکسانی دارند [sql] SELECT * FROM accounting_accounts a cross join accounting_accounts [/sql] [sql] SELECT * FROM accounting_accounts a, accounting_accounts b; [/sql]

Read more »

کار با json در mysql 5.7

/ | Leave a Comment

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد [sql] SELECT detail->"$.mobile" as mobile FROM users [/sql] دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید [sql] SELECT detail->>"$.mobile" as […]

Read more »

update بر اساس select در mysql

/ | Leave a Comment

[sql] Update nodes as C inner join ( select sum(amount) as total , user_id from bimeh_commission group by user_id ) as A on C.user_id = A.user_id set C.total_amount = A.total [/sql]

Read more »

انتخاب بیشترین عدد امروز Mysql

/ | Leave a Comment

[sql] CREATE TABLE `order` (CREATE TABLE `order` (`id` int(11) NOT NULL, `price` int(11) NOT NULL, `datee` date DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; INSERT INTO `order` (`id`, `price` , `datee`) VALUES(3,200 ,’2017-10-10′),(4,200,’2017-10-15′), (5,100,’2017-10-10′), (6,600,’2017-10-10′); [/sql]     [sql] SELECT a.* FROM `order` a INNER JOIN ( SELECT MAX( price) AS maxx FROM `order` where datee […]

Read more »

ایجاد Foregin key بین دو جدول در mysql

/ | Leave a Comment

کلید های خارجی کمک زیادی به مدیریت داده در دیتابیس میکند یکی از کاربردهای ان حذف رکوردهای کلید شده است/ فرض کنید جدول با نام table1 داریم و یک ستون با نام key_cloumn دارد. میخوایم به جدول table2 و ستون id  لینک ایجاد کنیم به صورتی که با حذف id در table 2 رکورد های مرتبط با tabel1 […]

Read more »

حذف کردن موارد تکراری در mysql

| Leave a Comment

فرضا دو جدول داریم میخواهیم جدول اول و دوم با هم مقایسه شوند و موارد تکراری در جدول اول حذف شود   [sql] delete t1 FROM user_old t1 LEFT JOIN webineh_user t2 ON t2.codemeli = t1.Column1 where t2.codemeli is NOT null [/sql]

Read more »

ساختار LEFT JOIN در MYSQL

/ | Leave a Comment

Join یکی از دستوارت مهم در mysql است با استفاده از این دستور میتوان موارد مغاییر و نامغاییر دو جدول را بررسی کرد . [sql] –table1 data 1 2 3 4 [/sql] [sql] –table2 data 5 3 2 6 [/sql] با توجه به جداول فوق دستور زیر [sql] select * FROM table1 t1 LEFT JOIN […]

Read more »

جمع زدن یک ستون با مقدار خاص در mysql

/ | Leave a Comment

سلام . امروز میخوام در مورد یکی از دستورهای mysql صحبت کنم این دستور مثل دستور ساده IF رفتار میکنه با این شرایط که اگر ستون مورد نظر برابر مقدار خاصی شد سپس بتواند جمع آن مقدار خاص را بدست بیاورد [sql] SUM(IF(t7.code = ‘pay’, t4.amount, 0)) AS ‘pay’, SUM(IF(t7.code = ‘rec’, t4.amount, 0)) AS […]

Read more »

ایجاد کلید بین دو جدول موجود در mysql

| Leave a Comment

با دستور زیر میتوان بین دو جدول کلید خارجی تعریف کرد با این حالت که اگر منبع پاک شد مقادیر جدول NULL شود در صورت آپدیت Update شود [sql] ALTER TABLE user ADD CONSTRAINT bank_id_relation FOREIGN KEY (bank_id) REFERENCES accounting_banks (id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE; [/sql]

Read more »

استفاده از دستور Union در Mysql

/ | Leave a Comment

گاهی اوقات ساختار دیتابیس باید بصورتی باشد که یک سری اطلاعات در 2 یا چند جدول ذخیره شده و حالا میخواهیم گزارشی از یک عبارت بگیرم . به نظر من یکی از کاربردهای این دستور در جستجو در جدول های آرشیو است . [sql] SELECT name,price FROM tb1 a where a.name = "vahid" UNION SELECT name,price FROM […]

Read more »

انتخاب کمترین رکورد در mysql

/ | Leave a Comment

Select min Rows in mysql Group by userid سلام . روز بخیر. فرض کنید هر مشتری مبالغ مختلفی خرید داشته است در دیتابیس userid را به همراه مبالغ مختلف خرید او ذخیره کرده ایم حالا میخواهیم کمترین خرید هر مشتری را بدست آوریم [sql] CREATE TABLE `order` ( `id` int(11) NOT NULL, `userid` int(11) NOT […]

Read more »

inner join در یک subquery در mysql

/ | Leave a Comment

سلام ، مدتیه که برای اجرای پروژه ای تجزیه و تحلیل دیتا شدیدا به query های پیچیده mysql  احتیاج داشتم . یکی از کاربردی ترین بخش ها موضوع subquery است که در مثال زیر نتیجه هر 2 query زیر یکسان است یک نکته که در مورد subquery وجود دارد این است که ابتدا subquery اجرا […]

Read more »
To top