توسعه دهنده نرم افزار

دستورات import و export دیتابیس mysql در محیط داکر docker

برای گرفت export از دیتابیس دستور زیر را اجرا نمایید docker-test-db-1 همان container name است که با دستور docker ps بدست می آید laravel نام دیتابیسی است که باید export گرفته شود dump000916-3.sql نام فایلی است که export گرفته میشود جهت ورود اطلاعات به دیتابیس import از دستور زیر docker-test-db-1 همان container name است که […]

جمع زدن یک ستون با join دو جدول در mysql

هنگامی که دو جدول دارید و میخواهید بعد از ایجاد join میان آن دو از جدول اول یک مقدار را sum کنید می بینید که عدد اشتباه است این مشکل زمانی دیده میشود که جدول دوم دارای بیش از یک رکورد معادل رکورد در جدول اول باشد . برای حل این مشکل با تکه کد […]

روش ورود اطلاعات CSV به mysql

رای ورود اطلاعات به mysql میتوان با روش csv اقدام کرد برای این کار فایل اکسل خود را در google sheet باز کنید و بعد اتمام کار از ان خروحی csv comma seperated بگیرد سپس با ورود به جدول مورد نظر در mysql روی دکمه import کلیک کنید و در پایین در بخش Column names […]

افزودن کلید index به یک ستون در mysql

برای اینکه سرعت query ها بالاتر برود لازم است که هر آنچه که قرار است در where – order by – group by – join استفاده شود را کلید قرار دهید . اما یک نکته در مورد کلید ها وجود دارد اگر کلید از نوع primary باشد امکان تکرار آن در یک جدول نیست اما […]

join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد Positions Table و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است Notes Table میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید به روزرسانی یک فیلد خاص در json مثلا میخواهید که یک فیلد […]