[wpdreams_ajaxsearchlite]
...
دستورات import و export دیتابیس mysql در محیط داکر docker

برای گرفت export از دیتابیس دستور زیر را اجرا نمایید docker-test-db-1 همان container name است که با دستور docker ps بدست می آید laravel نام دیتابیسی است که باید export گرفته شود dump000916-3.sql نام فایلی است که export گرفته میشود جهت ورود اطلاعات به دیتابیس import از دستور زیر docker-test-db-1 همان container name است که […]

ادامه مطالب
...
نحوه نوشتن From اول از یک Subquery در لاراول

سلام گاهی اوقات لازم است که query sql مشابه زیر داشته باشیم برای این منظور میتوانیم از متد subFrom در query builder لاراول استفاده کنیم.

ادامه مطالب
...
جمع زدن یک ستون با join دو جدول در mysql

هنگامی که دو جدول دارید و میخواهید بعد از ایجاد join میان آن دو از جدول اول یک مقدار را sum کنید می بینید که عدد اشتباه است این مشکل زمانی دیده میشود که جدول دوم دارای بیش از یک رکورد معادل رکورد در جدول اول باشد . برای حل این مشکل با تکه کد […]

ادامه مطالب
...
روش ورود اطلاعات CSV به mysql

رای ورود اطلاعات به mysql میتوان با روش csv اقدام کرد برای این کار فایل اکسل خود را در google sheet باز کنید و بعد اتمام کار از ان خروحی csv comma seperated بگیرد سپس با ورود به جدول مورد نظر در mysql روی دکمه import کلیک کنید و در پایین در بخش Column names […]

ادامه مطالب
...
افزودن کلید index به یک ستون در mysql

برای اینکه سرعت query ها بالاتر برود لازم است که هر آنچه که قرار است در where – order by – group by – join استفاده شود را کلید قرار دهید . اما یک نکته در مورد کلید ها وجود دارد اگر کلید از نوع primary باشد امکان تکرار آن در یک جدول نیست اما […]

ادامه مطالب
...
join جدول با یک فیلد با مقدار جداشده با کاما

به طور مثال یک جدول مانند زیر می باشد Positions Table و در جدول دوم به صورت زیر اطلاعات ذخیره شده است Notes Table میخواهیم خروجی مانند زیر داشته باشیم جهت انجام این کار مطابق قطع کد زیر میتوان join بین دو جدول بدست آورد منبع https://stackoverflow.com/a/19101646/4406856

ادامه مطالب
...
Cross Join در mysql

دو کد زیر خروجی یکسانی دارند

ادامه مطالب
...
کار با json در mysql 5.7

جهت دریافت اطلاعات یک مقدار json باید از روش زیر استفاده کرد دستور فوق در جدول users ها شماره موبایل در ستون detail نمایش بدست می آورد در صورتی که می خواهید مقدار بدون کتیشن بدست آید باید به ترتیب زیر عمل کنید به روزرسانی یک فیلد خاص در json مثلا میخواهید که یک فیلد […]

ادامه مطالب
...
انتخاب بیشترین عدد امروز Mysql

    دربرنامه فوق ابتدا در سsubquery رکوردهای امروز را درنظر میگیرد و بعد بیشترین رکورد را انتخاب میکند. سپس عدد انتخاب شده حاصل بیشترین عدد امروز است . فرض کنید در کنار جدول order ستون userid  را هم داریم و میخواهیم بدانیم عدد بدست آمده در امروز برای کیست .  (b.maxx = a.price and […]

ادامه مطالب
...
ایجاد Foregin key بین دو جدول در mysql

کلید های خارجی کمک زیادی به مدیریت داده در دیتابیس میکند یکی از کاربردهای ان حذف رکوردهای کلید شده است/ فرض کنید جدول با نام table1 داریم و یک ستون با نام key_cloumn دارد. میخوایم به جدول table2 و ستون id  لینک ایجاد کنیم به صورتی که با حذف id در table 2 رکورد های مرتبط با tabel1 […]

ادامه مطالب
1 2