Skip to main content

php extention for php

ماژول های مورد نیاز جهت نصب در لاراول و Ubuntu

نصب نسخه اصلی

sudo apt install openssl php-common php-curl php-json php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php-sqlite3

نصب فقط برای php 7.4

sudo apt install openssl php7.4-common php7.4-curl php7.4-json php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-zip php7.4-sqlite3

وارد کردن CSV فارسی در PHP

کافی است که دیتا را به صورت کاملا عادی در Excel وارد کنید ، و ذخیره نمایید.

بعد از ابزار Google Stylesheet استفاده کنید ، باید در اکانت گوگل خود لاگین کنید و با رفتن به منو File و open فایل excel  خود را upload کنید منتظر بمانید تا باز شود بعد مطابق تصویر زیر عمل کنید

روی download as – Comma-separated values  کلیک کنید.

حالا میتوانید محتوایات فارسی CSV را با PHP به آرایه تبدیل کنید.

$handle = fopen($csvFile, ‘r’);

$handle = fopen($csvFile, ‘r’);

while (!feof($handle) ) { $line_of_text[] = fgetcsv($handle, 1024); }
fclose($handle);

return $line_of_text;