[wpdreams_ajaxsearchlite]
...
سایزهای استاندارد در bootstrap 5

کلیه کلاس های margin و padding در bootstrap 5 بر اساس rem تقسیم بندی میشوند به طور مثال rem padding و margin 0.25 m-1 , p-1 0.5 m-2 , p-2 1 m-3 , p-3 1.5 m-4 , p-4 3 m-5 , p4 فاصله بین هر col برابر با 1.5 rem یا 24 px است.

ادامه مطالب
...
جدول ریسپانسیو در bootstrap

با توجه به جدول فوق میتوان تکه کد class مربوط به هر سایز را کنترل کرد

ادامه مطالب