...
نویسنده: مدیر خرداد ۱۳, ۱۳۹۵

طراحی UI با یک راه حل ذهنی…

امروز تصمیم گرفتم تا یک ساختار انحصاری تولید کنم ، خیلی ساده عرض کنم ، وقتی که بحث روی طراحی میاد اگر بخوایم خیلی سطحی نگاه کنیم […]

ادامه مطالب