Skip to main content

آموزش بالاآورن نرم افزار تحت وب در شبکه محلی با IP

در بخش آدرس APP مطابق شکل زیر عمل شود

در صورتی که اجرا نشد v-host های درون apache را غیرفعال کرده و در v-host های ویندوز 127.0.0.1 را روی هیچ دامنه مجازی قرار نداشته باشد

No Comments yet!

Your Email address will not be published.