استفاده از flex bootstrap 4 برای کنار هم قراردادن div ها

تاریخ انتشار: آذر ۲۴, ۱۳۹۸


<div class="container">
	<div class="d-flex align-items-center py-2">

		<div class="d-flex align-items-center">

			 	<div>
			 		<a href="/"><img width="170" src="images/logo.png" alt="palnet"></a>
			 	</div>

				 <div class="membership px-3">
						
				 </div>

				 <div class="shopping-cart px-3">

		     </div>

		</div>

		<div class=" flex-grow-1">
				<form class=" float-left" role="search" style="width:450px">

	      </form>
		</div>

	</div>

</div>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *