ایتم های bootstrap 4 در row وسط به صورت عمودی باشند.

تاریخ انتشار: دی ۱۴, ۱۳۹۸

  <div class="row align-items-center ">
   <div class="col-9 text-justify p-4 text-muted">
abc
   </div>
   <div class="col-3 text-center">
54
   </div>
  </div>

One thought on “ایتم های bootstrap 4 در row وسط به صورت عمودی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *