توسعه دهنده نرم افزار و موسس وبینه

بهینه سازی vendor در پروژه لاراول

جهت اجرای بهینه سازی vendor در لاراول لازم است که دستوراتی را اجرا کنید که تنها وابستگی های که در فایل composer s با اجرای دستور زیر تنها پکیج های الزامی نصب میشوند و پکیج هایی که در بخش توسعه لازم بود حذف میگردند با این روش میتوانید حجم پوشه vendor را تا ۵۰ درصد کاهش دهید

composer update --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader --no-dev

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.