Skip to main content

عاشق ها دیوانه هستند

روزگاری هر موقع تصمیم به انجام کاری داشتم بدون هیچ بررسی آن را انجام میدادم این حرف مربوط به 10 سال پیش است از این روش من حقیقا ضرری نکردم البته منظورم تصمیم هایی بود که برای آینده من تاثیر گذار است اگر الان بخوام مثل قبل رفتار کنم کمی تامل میکنم و ممکن است آن کار را به دلیل زمان یا سختی که دارد در ذهنم رد کنم . این کار کوچک که شاید کمتر از ثانیه ای انجام شود به شدت در سبک زندگی من تاثیرگذار بوده است و به خودم میگم بهتره مثل قبل باشم . روش گذشته من 2 بخش کلی داشت یکی تخیل و دیگری باور همین دو ابزار کافی بود که به دل خطر بزنم . می گویند عاشق ها دیوانه هستند اما از مسیری که می روند پشیمان نمیشوند .

No Comments yet!

Your Email address will not be published.