نحوه تعریف corn jobs ها

۰۱ * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
۰۲ ۴ * * * root run-parts /etc/cron.daily
۲۲ ۴ * * ۰ root run-parts /etc/cron.weekly
۴۲ ۴ ۱ * * root run-parts /etc/cron.monthly

بدون دیدگاه برای نحوه تعریف corn jobs ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *