توسعه دهنده نرم افزار

نصب MailHog جهت تست ایمیل در لاراول

برای این کار باید docker compose را نصب کرده باشید

mkdir docker-workspace

یک دایرکتوری با نام docker-workspace میسازیم

cd docker-workspace
touch docker-compose.yml

سپس به آن دایرکتوری وارد میشویم و فایل docker-compose.yml را ایجاد میکنیم و دستور زیر را در آن وارد میکنیم

version: "3.7"
services:

 # SMTP Server
 smtp:
  platform: linux/x86_64
  image: mailhog/mailhog
  container_name: docker-workspace-smtp
  logging:
   driver: 'none'
  ports:
   - "8003:1025"
   - "8100:8025"
  networks:
   - docker_workspace_network

networks:
 docker_workspace_network:
  driver: bridge

در نهایت با وارد کردن دستور

docker-compose up -d

نصب انجام میشود جهت مشاهده mailHog وارد آدرس http://localhost:8100 شوید

در لاراول فایل .env را به مقادیر زیر تغییر دهید

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=localhost
MAIL_PORT=8003
MAIL_USERNAME=''
MAIL_PASSWORD=''
MAIL_ENCRYPTION=null

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *