درون نرم افزار با زدن CTRL + P در باکس باز شده دستور زیر را وارد نمایید.

ext install geeebe.duplicate

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.