...
نویسنده: مدیر مهر ۲۳, ۱۳۹۹

فرستادن پروژه به یک reop خالی در git

در این روش کافی است که  repo را در سرویس مورد نظر مثل github ایجاد کنید و آدرس را داشته باشید . سپس با قرارداد مسیر به […]

ادامه مطالب