Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

جمع زدن یک ستون با مقدار خاص در mysql

تاریخ انتشار: 27 مهر 1395

سلام . امروز میخوام در مورد یکی از دستورهای mysql صحبت کنم این دستور مثل دستور ساده IF رفتار میکنه با این شرایط که اگر ستون مورد نظر برابر مقدار خاصی شد سپس بتواند جمع آن مقدار خاص را بدست بیاورد

[sql]
SUM(IF(t7.code = ‘pay’, t4.amount, 0)) AS ‘pay’,
SUM(IF(t7.code = ‘rec’, t4.amount, 0)) AS ‘rec’

SUM(CASE WHEN t7.code = ‘pay’ THEN t4.amount ELSE -t4.amount END) AS amount33
[/sql]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *