روش ساخت hero در صفحه نخست سایت

تاریخ انتشار: شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

با استفاده از flex ها میتوان کارهای قشنک و اصولی ساخت یک نمونه hero صفحه نسخت است که در این آموزش گفته میشود.

<header class="hero">
 <div class="center-content">
  <h1>An Article Title</h1>
  <h3>A longer subtitle but still important</h3>
  <a href="#" class="button">Some Action Here</a>
 </div>
</header>
.hero {
 background-image: url("https://unsplash.it/1500?random");
 background-size: cover;
 background-position: center;
 width: 100wh;
 height: 100vh;
 display: flex;
}

.center-content {
 width: 400px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 margin: auto;
}
.center-content h1, .center-content h3 {
 color: white;
 line-height: 1;
}
.center-content h1 {
 text-transform: uppercase;
 font-size: 3em;
 margin-bottom: 0;
 text-align: center;
}
.center-content h3 {
 margin-bottom: 40px;
 font-size: 1.5em;
 font-weight: normal;
}

.button {
 text-transform: uppercase;
 color: white;
 padding: 20px;
 border: 1px solid white;
 text-decoration: none;
}
.button:hover {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
 border-color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
 color: white;
}

جهت نمایش نسخه لایو

https://codepen.io/brianhaferkamp/pen/OXQoxL

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *