اندیکاتور ichimoku در سال ۱۹۶۰ تا امروز مورد استفاده تحلیل گران قرار گرفته است و بر مبنای میانگین ۹ روز و ۲۶ روزه و سپس بر اساس میانگین های بدست آماده اطلاعاتی ابر کمو مشخص میشود معمولا سهم هایی که از ابر قرمز رنگ خارج میشوند مستعد رشد هستند با این فیلتر در سایت tsetmc میتوانید سهم های بازار را پیدا کنید

این فیلتر نمودار سهام را بر اساس سه فاکتور (به ترتیب) : خط تنکانسن، خط کیجونسن و ابر کومو آنالیز می کند و سهامی را که بر اساس این سه فاکتور روند کاملا صعودی گرفته اند را به ما نشان می دهد

var t=([ih][7].PriceMin+[ih][7].PriceMax)/2; var k=([ih][21].PriceMin+[ih][21].PriceMax)/2; t>k&&(pl)>t&&(pl)>[ih][21].PriceMax&&(tvol)>2*[is5]&&(plp)>0

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.